Klassieke muziek en dementie

Naast het zingen, lesgeven en dirigeren houd ik mij de laatste jaren met nog iets anders bezig. Ik luister samen met ouderen, die lijden aan dementie of een andere vorm van geheugenproblemen naar klassieke muziek. Deze mensen bevinden zich in allerlei stadia van hun ziekte. Sommigen zijn nog goed verbaal en mobiel, anderen lijden aan afasie en/of zitten in een rolstoel.

Iedere week een uur is perfect. We zoeken samen naar een thema en ik zoek daar passende muziek bij. Ik vertel ook altijd wat over de muziek of componist, uitvoerenden, genre etc. De mensen genieten erg en vinden het leuk dat er een afwisseling is tussen bekende en onbekende muziek. Mensen die onrustig zijn en zich via spraak niet meer kunnen uiten worden rustig, er wordt beter geslapen (koppelt de verpleging terug). Grappig is het dat er bij muziek die ze niet mooi vinden er altijd wel een manier is om dat kenbaar te maken.

Ik vind het geweldig mijn liefde voor klassieke muziek zo met mensen te kunnen delen. Vaak is er in verpleeg- en verzorgingstehuizen weinig aandacht voor dit muziekgenre. Het wordt al snel de liederentafel, oud Hollandse liedjes. Op zich helemaal niets mis mee maar men gaat er (door onwetendheid) vaak aan voorbij dat een grote groep ouderen juist met klassieke muziek is opgegroeid.

Wat oorspronkelijk is begonnen als vrijwilligerswerk wil ik graag naar meerdere instellingen uitbreiden. Het zou een perfecte aanvulling kunnen zijn op de muziektherapie die in veel oudereninstellingen wèl wordt gegeven.